Showing 1–12 of 13 results

Búp bê nam đẹp nhất trái đất

Đầu Tony Stack (Iron man) người sắt

780,000

Búp bê nam đẹp nhất trái đất

Đầu nhân vật Superman (Siêu nhân)

780,000

Búp bê nam đẹp nhất trái đất

Đầu Kim Thành Vũ tóc ngắn

750,000

Búp bê nam đẹp nhất trái đất

Điệp viên 007 James Bond (Daniel Craig)

780,000

Búp bê nam đẹp nhất trái đất

Đầu diễn viên Jason Statham tỉ lệ 1/16

780,000

Búp bê nam đẹp nhất trái đất

Đầu của Captain America (đội trưởng Mỹ)

750,000

Búp bê nam đẹp nhất trái đất

Đầu Wolverine dị nhân X-men

750,000

Búp bê nam đẹp nhất trái đất

Đầu diễn viên Cổ Thiên Lạc tỉ lệ 1/6

780,000

Búp bê nam đẹp nhất trái đất

Đầu John Connor (phim kẻ huỷ diệt)

500,000

Búp bê nam đẹp nhất trái đất

Đầu nhân vật Peter Quill – Vệ binh thiên hà

780,000

Búp bê nam đẹp nhất trái đất

Đầu Nhân vật Chris Redfield

500,000

Búp bê nam đẹp nhất trái đất

Mô hình đầu diễn viên Lưu Đức Hoa

900,000