Đầu John Connor (phim kẻ huỷ diệt)

500,000

Tỉ lệ: 1/6

Chất liệu: thạch cao cao cấp, tổng hợp đặc biệt.