Đầu nhân vật Superman (Siêu nhân)

780,000

Tỉ lệ: 1/6

Chất liệu: thạch cao cao cấp, tổng hợp đặc biệt.