Đầu Tony Stack (Iron man) người sắt

780,000

Tỉ lệ: 1/6

Chất liệu: thạch cao cao cấp, tổng hợp đặc biệt.