Đầu diễn viên Cổ Thiên Lạc tỉ lệ 1/6

780,000

Tỉ lệ: 1/6

Chất liệu: thạch cao cao cấp, tổng hợp đặc biệt.