Đầu Kim Thành Vũ tóc ngắn

750,000

Tỉ lệ: 1/6

Chất liệu: thạch cao cao cấp, tổng hợp đặc biệt.