Mô hình đầu diễn viên Lưu Đức Hoa

900,000

Tỉ lệ: 1/6

Chất liệu: thạch cao cao cấp, tổng hợp đặc biệt.