Đầu diễn viên Jason Statham tỉ lệ 1/16

780,000

Tỉ lệ: 1/6

Chất liệu: thạch cao cao cấp, tổng hợp đặc biệt.